Lengde konvertering

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Metriske mål

En meter har offisielt blitt definert til å være avstanden reist med lyset i et vakuum i 1/299 792 458 sekund. Alle andre lengde og avstandsmålinger i det metriske systemet stammer fra meter (f.eks. km = 1000m, 1m = 1000 mm).

Britiske (imperial) / amerikanske målinger

Disse målingene har en mindre logisk progresjon. En yard kan defineres som lengden av en pendel som gjør at dens bue svinger i nøyaktig 1 sekund. Nautiske mil er avstanden over 1 '(1/60 av en grad) rundt jordens overflaten.