Vekt konvertering

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Metriske mål

De metriske vektenhetene er basert rundt vekten av respektive metriske volumer for vann. For eksempel veier en liter vann én kilogram.

Britiske (imperial) / amerikanske målinger

Edle metaller er normalt målt i "troy" enheter (troy pund og troy unser), vennligst ikke forveksl disse med standard mål. Vi er ikke sikker på opphavet av en stone (stein), pund eller unse. Hvis du vet dette, vennligst send oss en email​...