Areal konvertering

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Metriske mål

Metrisk areal målninger er basert på meter, hvor hovedenheten er en hektar, 10000m2. Det er nøyaktig 640 acres (dekar) i en kvadrat mile.

Britiske (imperial) / amerikanske målinger

Disse areal målinger er stort sett kvadratiske versjoner av sine lineære motstykker bortsett fra dekar (acre), som er et areal med en lengde på 1 furlong og en bredde på 1 chain. Det gamle engelske ordet "acre" betyr feltet, og det ble generelt betraktet som arealet som kan pløyes på en dag ved bruk av et åk eller en okse.