Litri u Pinte pretvorba

Postoji više vrsta Pinte . Molimo da sa liste ispod odaberete odgovarajuću varijantu.

  1. Litri u Američke pinte (tekuće)

  2. Litri u Američke pinte (suhe)

  3. Litri u Američke pinte

Litri

Osnovna jedinica za volumen u metričkom sustavu. Litra vode ima težinu jednog kilograma.

Pinte

Nekoliko različitih vrsta pinti je dostupno - američke tečne, američke suhe i britanske. Molimo da odaberete određeniju opciju.