Kilogrami u Stones (kamenovi) pretvorba

Preuzmite naš Android App

Stones (kamenovi) u Kilogrami (Zamijeni jedinice)

Oblik
Točnost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obilježite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pažnju: Možete povećati ili smanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih brojki koji Vam je potreban.

Obratite pažnju: Molimo Vas da za čisti decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Pokaži formulu

st =
kg * 0.15747
 
 
 
Prikaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Više informacija : Kilogrami
Više informacija : Stones (kamenovi)

Kilogrami

Prema definiciji, kilogram je jednak masi Međunarodnog Prototipa za Kilogram (MPK), odnosno komadu legure platine i iridijuma izrađenom 1889. godine koji se čuva u Međunarodnoj Upravi Težina i Mjera u Sèvresu, u Francuskoj.

To je jedina SI jedinica koja se definira pomoću fizičkog objekta, a ne u odnosu na fundamentalno fizičko svojstvo koji se može reproducirati u laboratorijama.

 

st =
kg * 0.15747
 
 
 

Stones (kamenovi)

Kamen je mjerna jedinica težine u imperijalnom sustavu koja se koristi u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj u neformalnom jeziku, gotovo isključivo kao mjera tjelesne težine.  Iako je odobrena od strane EU za korištenje kao dopunska jedinica u biti je zastarjela izvan Ujedinjenog Kraljevstva i Irske.

 

Kilogrami u Stones (kamenovi) tablica

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablica za ispis
&It; Manje vrijednosti Veće vrijednosti >
Kilogrami Stones (kamenovi)
0kg 0.00st
1kg 0.16st
2kg 0.31st
3kg 0.47st
4kg 0.63st
5kg 0.79st
6kg 0.94st
7kg 1.10st
8kg 1.26st
9kg 1.42st
10kg 1.57st
11kg 1.73st
12kg 1.89st
13kg 2.05st
14kg 2.20st
15kg 2.36st
16kg 2.52st
17kg 2.68st
18kg 2.83st
19kg 2.99st
Kilogrami Stones (kamenovi)
20kg 3.15st
21kg 3.31st
22kg 3.46st
23kg 3.62st
24kg 3.78st
25kg 3.94st
26kg 4.09st
27kg 4.25st
28kg 4.41st
29kg 4.57st
30kg 4.72st
31kg 4.88st
32kg 5.04st
33kg 5.20st
34kg 5.35st
35kg 5.51st
36kg 5.67st
37kg 5.83st
38kg 5.98st
39kg 6.14st
Kilogrami Stones (kamenovi)
40kg 6.30st
41kg 6.46st
42kg 6.61st
43kg 6.77st
44kg 6.93st
45kg 7.09st
46kg 7.24st
47kg 7.40st
48kg 7.56st
49kg 7.72st
50kg 7.87st
51kg 8.03st
52kg 8.19st
53kg 8.35st
54kg 8.50st
55kg 8.66st
56kg 8.82st
57kg 8.98st
58kg 9.13st
59kg 9.29st
Tablica metričke pretvorbe Aplikacija za konverter za Vaš mobilni telefon Težina Temperatura Duljina Područje Volumen Brzina Vrijeme Valuta