Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή)

Αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε μία smartphone εφαρμογή για να συμπληρώσουμε αυτή την ιστοσελίδα και μέσω της εφαρμογής να είναι δυνατή η πραγματοποίηση όλων των μετατροπών που διατίθενται στην ιστοσελίδα.

In the meantime, you can add this mobile friendly website to your phone which has an app-like interface by clicking our app icon (top left) and following the instructions. If you would like to be contacted when the app becomes available, please send a blank email with the subject as iPhone, Android or Blackberry to app@metric-conversions.org or like/follow us on social media using the widgets below. Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνό σας αυτή τη φιλική προς τα κινητά ιστοσελίδα, η οποία έχει τη μορφή εφαρμογής (για να δείτε πλήρως της ιστοσελίδα περιστρέψετε απλά το τηλέφωνό σας). Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε όταν η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη, παρακαλούμε στείλτε ένα κενό e-mail με το θέμα, για παράδειγμα iPhone, Android ή Blackberry στο app@metric-conversions.org ή ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας τα widgets παρακάτω.